NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S 100MM系统滤镜支架

本系统同时适配:NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S 和 NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S

  • 可装载宽100mm,厚2mm的滤镜
  • 可同时使用两块方镜,无任何暗角
  • 专利设计前支架快速锁定
  • 前支架支持360°旋转

  • 铝合金结构

Nikon Z 14-24mm f/2.8 S 112mm 圆镜系统

Natural Night/NC UV/ND 64/ND 1000/Natural CPL

  • NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S 使用 标准的112mm旋入式滤镜,附带HB-97遮光罩。