Solar Filter

ND 100000(5.0) 16.6 Stops
UV/IR Cut PRO Nano

  • 16.6 Stops高档位阻隔强光,具有防紫外线和红外线的功能

  • 双面纳米镀膜防水防油污

  • 相对巴德膜更平整,更耐用,精度更高

  • 不易破损,更耐用,携带方便

* Solar Filter ND100000 口径: Φ 77 , 82 , 95mm